Schoolresultaten veranderen dankzij de route van zelfvertrouwen, motivatie en engagement naar planning en leerstrategieën.

Is studiecoaching iets voor jou?

Ben jij een leerling in het 5de of 6de leerjaar lager onderwijs? Zit je op de middelbare school/in het secundair? Volg je hogeschool, universiteit of avondonderwijs? Behoor je tot een andere groep en wil jij geholpen worden met het verwerken van de leerstof en doorzetten voor die opleiding? Dan is studiecoaching iets voor jou! 

Coaching biedt ruimte voor verlichting aan een gezin volop in discussie over school.

Er is geen doorverwijzing (bijv. CLB, huisarts) nodig.
Leerling en student kunnen vanuit eigen wil, met een beperkte wachttijd, bij mij terecht.

Hoe verloopt de opstart van studiecoaching?

Ik luister bij de eerste ontmoeting naar de initiële aanmeldingsvraag van ouder én kind. We zoomen in op domeinen als school(omgeving), leerproblemen, mindset en weekplanning zodat we specifiek achterhalen op welke leerinvloeden een positieve evolutie belangrijk is. Tijdens het focusgesprek bepalen we tot 3 zaken waarrond we prioritair zullen coachen. Soms gaat het pad naar verhoogde leerwinst (planning en leerstrategieën) eerst via het pad van motivatietraining en/of zelfvertrouwenversterking.

Ik formuleer een voorstel van begeleiding. Staan alle partijen (kind, ouder en coach) vertrouwensvol achter de coaching, dan starten we de begeleiding op. 

Weet, hoe eerder u de coaching opstart, hoe groter de kansen op een succesvol afsluiten van dit schooljaar. Wat het middelbaar betreft, wacht niet op het lenterapport omstreeks Pasen. 

Waarbij helpt studiecoaching/leerondersteuning jouw kind?

Misschien word je als ouder geconfronteerd met een werkhouding die tot nadenken aanzet.
Misschien is je kind zelf ontmoedigd door de resultaten op het rapport.
Begeleiding helpt naar een veranderende insteek op vlak van school.
 Mijn passie ligt erin te streven naar een resultaat waarbij de teleurstelling of frustratie van je kind omgezet wordt naar een vertrouwensvol en veelbelovend uitzicht.

Ondersteuning in de vorm van studiecoaching start vanuit een mindsetverandering (ingesteldheid/zelfbeeld) en evolueert dan naar het aanbrengen of verdiepen van basisvaardigheden.

Een studiecoachingstraject is op maat - volgens de behoeften en de persoonlijkheid van het kind -
en bevat verschillende facetten qua mindset die een kind
nodig heeft om tot leren te komen:
* vertrouwen, zelfvertrouwen en zelfinzicht (persoonlijke valkuilen en kwaliteiten);
* motivatie en zingeving;
* verantwoordelijkheid en engagement door een concreet plan van aanpak;
* erkennen van, inzetten en versterken van talenten;
* veerkracht en oplossingsgerichtheid vanuit zelfsturing;
* verantwoordelijkheidszin en keuzebewustzijn;
* geloven en kansen zien.

Bij leer- en studeerproblemen is ook het aanbrengen of verdiepen van basisvaardigheden rond efficiënter leren belangrijk:
- plannen en organiseren van huiswerk en testen;
- geheugentechnieken en leermethodes;
- focustechnieken en concentratietechnieken;
- bevragingsstrategieën.

De ondersteuning betracht uw kind te laten ervaren welk positief effect de aangepaste visie op leren, de gewijzigde aanpak en de geleverde inspanning brengt. Een traject wordt afgebouwd naarmate bij de student meer zelfsturing en autonomie optreedt en als de leeraanpak is geoptimaliseerd.

Je kan alvast enkele mogelijke inhouden van coachtrajecten downloaden. Tijdens een kennismakingsgesprek kunt u zeker bijkomende vragen stellen. 

Ben jij geïnteresseerd in bijlessen (= remedial teaching)? Stuur me een bericht.

Wat zijn we blij dat we je wagen met reclame hebben opgemerkt.
Je maakte een groot verschil in het verdere verloop van M zijn schoolloopbaan.
De motivatie was helemaal zoek, het zelfvertrouwen kreeg een ferme deuk.
En dan waren daar DE motiverende woorden, de nodige gesprekken en tips en we zaten eindelijk op het juiste spoor.
Met als resultaat een diploma op zak, helemaal op eigen kracht!
Dikke merci X,

Inzetten op leerwinst.

Mogelijke inhouden van coachsessies die een zinvolle inhoud geven aan een vraag rond leerwinst, met focus op een verhoogde 'motivatie'.

werkhouding
studiemethode
Image
Image
Copyright © 2023 Lesley De Schepper. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring.