Jouw kind wil onmiddellijk met iemand praten over problemen
op school, in het gezin, met zichzelf of ... *

Is het jouw doel je kind met volle goesting naar school te zien vertrekken en blijgezind thuis te horen komen?

Wanneer kies je best voor coaching? 

1) Als je kind graag vertrouwelijk met iemand anders wil praten.
2) Als je laagdrempelig hulp zoekt met beperkte wachttijd.
3) Als je het gezin tijdelijk wil ontlasten.
Dan kies je voor de vooruitgang van je kind voor ondersteuning door een extern professioneel en ervaringrijk iemand. 

Waarom kan een tiener, puber, jongvolwassene hulp gebruiken van een coach?

  • om met volle goesting naar school te vertrekken en thuis te komen;
  • omdat er meer tijd en aandacht nodig is om zich te ontwikkelen;
  • omdat het vastzit op sociaal en/of emotioneel vlak (zelfvertrouwen, faalangst, vrienden);
  • omdat het ergens mee zit (bv. door een gewijzigde gezinssituatie)
  • omdat het de ouders niet wil tot last zijn (of iets niet durft toe te vertrouwen) en alles wil vertellen aan een coach.

Rond welk probleem wil jij je kind laten helpen? Heeft het met school te maken, neem dan ook eens het aanbod van studiecoaching door. 

Ik maak gebruik van mijn pedagogische, didactische en coachende vaardigheden en zet die in voor de vooruitgang van je kind. I
k engageer mezelf volledig opdat jouw kind gelukkiger wordt.

* Het kan gebeuren dat ik de ouders - tijdens het traject dat ik afleg met een kind - vrijblijvend uitnodig om ook hun mogelijke inbreng voor de vooruitgang  te bespreken. Als kindtolk/gezinscoach breng ik een gezin in relationele en emotionele balans.

Aspecten in het gedrag van je kind die aanleidingen geven tot bezorgdheid
- een gebrek aan zelfvertrouwen

- gefrustreerd zijn
- moeizaam vriendjes maken
- aandachtsproblemen
- verdrietig zijn
- perfectionisme/faalangst
- veelvuldig hoofd- en/of buikpijn (medisch onverklaarbaar)
- een gestoord slaappatroon
- zich onbegrepen voelen
- onvoldoende veerkracht
- teruggetrokken gedrag
- weinig weerbaar
- gesloten houding
- pester of pestslachtoffer
- moeizaam grenzen aangeven
- moeizaam omgaan met verlies (ouder, huisdier, schoolverandering, verhuis)
- onvoldoende emotiebeheersing
- expressie van gevoelens
- zich anders voelen/negatieve gedachten over zichzelf
- onvoldoende om hulp vragen
- chaos in het hoofd
- ...

zelfvertrouwen en kracht

verbindende communicatie

Image

emoties en vriendschappen

Copyright © 2024 Lesley De Schepper. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring.