Jij wil meer vooruitgang in leerresultaten dankzij externe hulp op maat. Je kind beleeft school met meer goesting.

Waarbij helpt remedial teaching of bijles jouw kind?

Als de schoolprestaties achteruit gaan heeft jouw kind mogelijk ondersteuning nodig op vlak van bepaalde leerinhouden. Sommige kinderen hebben meer tijd en aandacht nodig om zich te ontwikkelen of om bepaalde leerstof te beheersen.

Wil jij voor je kind meer leerwinst? Wens jij meer vooruitgang in de leerresultaten? 

Ik begeleid jouw kind op leergebieden waar het extra ondersteuning nodig heeft met een aanpak op maat. Dit gaat van taalontwikkeling, over lezen tot spelling en ook rekenen. Moeilijke leerstof wordt opnieuw ingeoefend. Ik zorg voor extra oefeningen.

Bij remedial teaching kijk ik naar de behoeftes van je kind en de manier waarop je kind informatie opneemt. Ik gebruik de talenten en interessegebieden van jouw kind om een beter inzicht te krijgen in de leerstof.

Door de optimale combinatie hoofd, hart en handen leert en groeit jouw kind volgens zijn/haar persoonlijke mogelijkheden.

Image
Image
Copyright © 2024 Lesley De Schepper. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring.